Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie středních škol v Táboře

29. 5. 2008

Historie středních škol v Táboře

Naše škola vznikla postupným spojením spojováním táborských učňovských a odborných škol a do současné organizační podoby byla uvedena 1. ledna 2006. Připravuje žáky pro budoucí povolání v mnoha oborech, jejichž odborná příprava má v táborském učňovském školství své kořeny již v 19.století. Počátkem 20.století existovala pokračovací škola, její název se roku 1910 změnil na „Živnostenská škola pokračovací“. V roce 1912 bylo zřízeno odborné oddělení pro kovodělníky, takže název školy se opět změnil, zněl „Všeobecná trojtřídní a obecná škola živnostenská pokračovací pro učně živností k obrábění kovů“.

V roce 1932 sestávalo pokračovací školství v Táboře celkem ze 13 škol. Všechny tyto školy byly sjednoceny pod jednou správou. Po 2. světové válce učňovská škola získala objekt školy, který byl za okupace obsazen a započalo se s výstavbou nových dílen, které byly v roce 1946 předány do užívání. Vyučování učňovské mládeže probíhalo za velmi obtížných podmínek na mnoha místech Tábora. V padesátých letech vznikala střediska učňů při závodech Masna, Madeta, Pozemní stavby a Vodní stavby. V těchto střediscích došlo k zavedení skupinové formy odborného výcviku. Roku 1958 byla v Táboře zřízena Učňovská škola. Vyučovaly se obory: prodavač, mlékař, řezník a uzenář, tesař, zedník a železobetonář. V roce 1963 se počet oborů zvýšil: automechanik, elektromontér, instalatér, kuchař, číšník, klempíř, mlékař, prodavač, tesař, řezník, zámečník a zedník.

Areál středních škol

V září 1974 začala výstavba učňovského areálu s kapacitou pro 1600 učňů. Školní rok 1979/1980 byl již zahájen v novém areálu Bydlinského 2474, Tábor. Tím byla oficiálně učňovská střediska povýšena na střední odborná učiliště: SOU spojů, SOU Vodní stavby, SOU KNV, SOU Pozemní stavby. Některé obory se osamostatnily a byly zřízeny dvě nové školy: SOU obchodní a SOU potravinářské.

SOU obchodní

Bylo založeno v roce 1983. V roce 1997 vznikla vedle obchodního učiliště ještě střední a jazyková škola, vše jako jediný právní subjekt SOŠ obchodní a SOU obchodní a Jazyková škola Tábor - učební obor prodavač, studijní obory obchodník, obchodně podnikatelská činnost, knihkupectví, knihovnické a informační systémy a služby, pro absolventy SOU provoz obchodu. Pro výuku odborného výcviku a odborné praxe byla zřízena odloučená pracoviště v obchodních organizacích.

SOU potravinářské

Zvyšující se poptávka po kvalifikovaných pracovnících masného průmyslu vedla k úvahám o zřízení samostatné školy pro obor řezník – uzenář, což bylo realizováno v roce 1984, bylo zřízeno SOU potravinářské ve čtvrti Na Kopečku. Vedle hlavního učebního oboru řezník – uzenář a potravinářský průmysl nabízela škola další potravinářské obory: konzervář, mlékař, potravinářská výroba, provoz společného stravování. Ztráta zájmu o učební obory vedla ke snižování počtu žáků tohoto kdysi tak preferovaného oboru, kruh se uzavřel v roce 2004, po dvaceti letech se potravináři vracejí tam, odkud vyšli, obory řezník – uzenář a potravinářský průmysl se vyučují opět na areálu středních škol a jsou připojeny k Integrované střední škole služeb a řemesel.

Integrovaná střední škola služeb a řemesel

Integrovaná střední škole služeb a řemesel vznikla v roce 1996 sloučením bývalých SOU č.2- Vodní stavby a SOU č.3 – KNV. V roce 1999 se název školy změnil na Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel a služeb. Na této škole existovaly (s průběžnými změnami - přeřazení, zánik, zřízení) tříleté učební obory: automechanik (dříve mechanik opravář pro silniční motorová vozidla), autoelektrikář, zámečník, instalatér, krejčová, tesař, zedník, kuchař, číšník, servírka, keramik, pekař, cukrář, čtyřleté studijní obory: rodinná škola, veřejnosprávní činnost, hotelnictví a turismus, nástavbové obory pro absolventy učiliště: podnikání v technických povoláních, společné stravování. Od roku 2004/2005 se výuka rozšířila o potravinářské obory řezník-uzenář a potravinářský průmysl, protože došlo ke sloučení s potravinářským učilištěm.

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

1. ledna 2006 rozhodnutím Rady Jihočeského kraje vznikla nová škola s názvem Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474, která spojila Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště řemesel a služeb se Střední odbornou školu obchodní a Středním odborným učilištěm obchodním a se Střediskem praktického vyučování společného stravování na Žižkově náměstí.